Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

úterý 7. srpna 2012

Roky 1838 - 1855 ve Smrdově

Minule jsme popsali, jak byly obydleny jednotlivá stavení v Ovesné Lhotě. Zde si přiblížíme soupis sedláků, půlníků, čtvrtníků, jinak též chalupníků a zahradníků neboli domkářů v sousední vesnici. Smrdov v této době, ve druhé čtvrtině 19. století, nebyl již minimálně sto let městečkem. Přesto stále existovala pečeť, která byla otisknuta i v textové části stabilního katastru v roce 1855. Tento znak je bezpochyby dědictví po vilémovském klášteru, kterému celé okolí patřilo ve 14. století. Ostatně i znaky Vilémova a Habrů jsou velmi podobné.

Vysvětlivky: seznam čísel popisných, jmen usedlých z roku 1838. Zde je mapová část

1. Jirák Jan (domkář)
2. Císař Josef (domkář)
3. Krausová Anna (domkář)
4. Holloch František (domkář)
5. Myšička Jan (sedlák)
6. Vavrička Tomáš (půlník)
7. Johann Ritter von Eisenstein (majitel panství), zde stála fara
8. Zmrhal Jan (sedlák)
9. Zadina Tomáš (sedlák)
10. Hurský Josef (sedlák)
11. Husa Václav (sedlák)
12. Šemík František (sedlák)
13. Zadina Jan (sedlák)
14. Leška Jan (sedlák)
15. Vrána Jakub (sedlák)
16. Šemík Josef (chalupník)
17. Viduna Matěj (sedlák)
18. Zmrhal Jan (sedlák)
19. Havel Matěj (sedlák)
20. Viduna Jan (sedlák)
21. Jambor Josef (čtvrtník)
22. Šanc Matěj (sedlák)
23. Matoušek Matěj (chalupník)
24. Janouš Josef (chalupník)
25. Zlata Josef (sedlák)
26. Nečas Václav (domkář)
27. Šemík Josef dědicové (domkář)
Podpis majitele panství (vlevo) a tří rolníků. Tomáš Zadina rychtář, Franc Zadina a Matěj Šanc

28. (OBECNÍ) 47
29. Leška Jan
30. Marek Josef (domkář)
31. Buríšek Josef
32. Bárta Jan (sedlák)
33. Zlata Josef  (sedlák)
34. Hurský Jan (sedlák)
35. Hurský Josef  (sedlák)
36. Kafková Alžběta  (sedlák)
37. Zlata Jan (sedlák)
38. Doležal Josef (sedlák)
39. Zadina Tomáš (chalupník)
40. Kudrna Josef (sedlák)
41. Mrkvička Josef (chalupník)
42. Křivánek Václav (sedlák)
43. Novák Matěj (chalupník)
44. Novák Jan (chalupník)
45. Novák Josef (chalupník)
46. Uher František (hostinský)
47. (OBECNÍ)
48. Pánek Josef (sedlák)
49. Bárta Jan (sedlák)
50. Rychetský Matěj (domkář)
51. Polnický Josef (sedlák)
52. Prchal Tomáš (sedlák)
53. Aubrecht Josef (sedlák)
54. Husa Jan (sedlák)
55. Johann Ritter von Eisenstein (majitel panství)
56. Kische Martin dědicové
57. Zmrhal Josef (sedlák)
58. Zadina František (domkář)
59. ??? Jan (domkář)
60. Kradl František (domkář)
61. Havel Josef (sedlák)
62. Slaba Josef (domkář)
63. Beneš Josef (domkář)
64. Jelínek Josef (domkář)
65. ??? Jan (domkář)
66. Zadina Josef (domkář)
67. Janouš Jan (domkář)
68. Pekárek Vincenc (domkář)
69. Holoubek Jan (domkář)
70. Pokorný Anton (domkář)
71. Johann Ritter von Eisenstein (majitel panství)
72. ???
73. ??? (domkář)
74. Štrobl Matěj

Žádné komentáře:

Okomentovat