Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

sobota 4. srpna 2012

Stabilní katastr v Ovesné Lhotě

Jak jsem slíbil před několika dny, budu se věnovat Ovesné Lhotě. Ve třicátých letech 19. století probíhala na území celého Českého království i v ostatních částech Rakouska-Uherska rozsáhlá zeměměřičská akce. Stabilní katastr byl prvním podrobným zmapováním sídel a krajiny. Kromě mapových částí, které jsou dnes dostupné jako tzv. císařské otisky a ještě zajímavější indikační skici, je součástí písemný aparát, ze kterého lze kromě jiného zjistit, kteří hospodáři žili v jednotlivých domech.

Zde je tedy seznam čísel popisných, jmen usedlých sedláků, chalupníků, domkářů z roku 1838. Na konci řádku je uvedena velikost pozemku dvora (jednotkou jsou sáhy čtvereční). Není to velikost polností jednotlivých statků, i když i ty jsou v tomto archivním materiálu dostupné. Na konci řádku je případná změna v roce 1855.

1. Hadrava Václav (sedlák) (31+31) Mrkvička Josef
2. Aubrecht Tomáš (sedlák) (248) Aubrecht Josef
3. Vávra Josef (sedlák) (51)
4. Jelínek Jan (sedlák) (232)
5. Křivánek Josef (sedlák) (237) Křivánek Jan
6. Šemík Jakub (sedlák) (158+28) Šemík František
7. Zeman Vojtěch  (domkář) (30)
8. Špitálník Matěj (sedlák) (162+30) Sviták Josef
9. Jambor Josef (sedlák) (200) Jambor Josef
10. Malina Jakub (čtvrtník) (243)
11. Šemík Václav (čtvrtník) (115)
12. Zlata Jan (sedlák) (223)
13. Průša Václav (kovář) (96)
14. Jambor Jan (sedlák) (217)
15. Malina Jan (sedlák) (213)
16. Doležal Jan (sedlák) (196)
17. Fiala Matěj (hospodský) (223)

18. Fiala Jan (čtvrtník) (208)
19. Rinda Josef (domkář) (30)
20. Mišička Josef (sedlák) (304)
21. Jambor Josef (domkář) (33)
22. (OBECNÍ) (17)
23. Eisenstein Ritter von, Johan (majitel panství) (1162) - dvůr Petrovec
24. Pipek Josef (mlynář) () - mlýn Rymešův, dříve Lacinův
25. Frankenbusch Samuel (domkář) (42)
26. Hadrava Josef (domkář) (13+24)
27. Zaunek Matěj (domkář) (40)
28. Šemík Josef (domkář) (11+37)
29. Sochůrek Jan (domkář) (20)
30. Havel Josef (domkář) (20)
31. Fiala Josef (domkář) (23)
32. (v roce 1838 ještě neexistovalo) Jambor František
34. (v roce 1838 ještě neexistovalo) Petza Jan
35. (v roce 1838 ještě neexistovalo) Profs Václav
37. (v roce 1838 ještě neexistovalo) Švec František
Podobný dům mohl stát ve Lhotě běžně ještě v 19. století

Žádné komentáře:

Okomentovat