Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 26. srpna 2012

Sekera je za dva zlatý...

...a topůrko za tolar. A dětské říkanky zmiňují i kolo mlýnský za čtyři rýnský. Co to byly ty "zlatý" a "rýnský"? Když jsem tu před několika týdny vystavil zápis z urbáře na Vrbickém panství, ve kterém je uveden kontrakt pro Adama Šemíka, netušil jsem, co ta čísla znamenají. S pomocí znalců starého písma tu máme tento text. Nejdříve přepis...

Adam Sjemik,
Letha Panie 1652 dne 13 february
koupil týž grunth od Jana Praška Stareho
za summu “42 kop gr. míš. čili na zlaty“                                 49 (zl.)
Nato vyplatil do leta 1667.,
Dle wyswiedčeni Jana Albrechta rychtaře
smdrovskeho že jest Janovi Praškovi Starimu
zawdawek tiech 22 kop gr. míš. zcela a zauplna
wyplatil to jest - - - - - - - - - - - - - - - -                                  25 (zl.)| 40 (kr.)
Na krawu zadušni srazieno - - - - - - - - -                               5 (zl.)| 50 (kr.)
Anno 1653 przi saudie složil do od aumrti                             1 (zl.)| 10 (kr.)
A tak ma jesstie od Letha Panie 1667 každo-ročně
doplaceti až do aumrti po 1 kopě gr. míš. 14 kop, to jest    16 (zl.)| 20 (kr.)
Nato vyplatil,
Anno 1668 dne 6. february položil do od aumrti                   1 (zl.)| 10 (kr.)
Nyní několik vysvětlivek. 1 kopa (tj. 60) grošů míšenských ve staré měně bylo rovno 1 tolaru nebo také 1 zlatému rýnskému a 10 krejcarům. 60 krejcarů bylo do 1 zlatého. To tedy znamená...
1 míšeňská kopa = 1 zlatý a 10 krejcarů = 70 krejcarů = tolar
Více se můžete dovědět např. na těchto stránkách. Vývoj cen v zemědělství můžete nalézt zde.
A tady je pokus o překlad do dnešního jazyka.

Adam Šemík,
Léta Páně 1652 dne 13. února
koupil týž grunt od Jana Práška Starého
za částku 42 kop grošů míšenských, tj. na zlaté      49(zl.)
  
Poté zaplatil do roku 1667:
dle osvědčení smdrovskeho rychtáře Jana Albrechta
Janovi Práškovi Starému zaplatil zálohu
(závdavek) 22 kop grošů míšenských to jest - - -  25(zl.)|40(kr.)
na krávu zádušní bylo sraženo - - - - - - - - - - - -      5(zl.)|50(kr.)
roku 1653 zaplatil vejrunek (splátku) - - - - - - -        1(zl.)|10(kr.)

A tak má ještě od Léta Páně 1667 každoročně
splácet (vejrunky) po 1 kopě gr. míš. 14 kop, tj.     16(zl.)|20(kr.)
 
Nato zaplatil
6. února 1668 složil splátku (vejrunek)                     1(zl.)|10(kr.)

Žádné komentáře:

Okomentovat