Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 8. října 2012

Smrdov č. 16

V dnešní Sázavce žilo na přelomu 18. a 19. století víc Šemíků než v sousedních vesnicích. Již na robotních seznamech z roku 1777 byl uveden na chalupě čp. 16 hospodář Vít Šemík. Jeho syn Jan (*1778) pokračoval a předal grunt Josefovi (*1796). A právě Josef byl v době zpracování stabilního katastru zaznamenán jako chalupnik ve Smrdově č. 16. V roce 1850 se Anně, rodem Bártové z Kámena, narodila dcera. Otec dcery Anny Josef mladší - nevíme, kdy se narodil - byl pravděpodobně synovcem  Josefa staršího (*1796) a synem Jana (*1799). Bratři Jan i Josef starší žili se svými rodinami v domě č. 16.
30.6.1850 nar. Anna, otec Josef Šemík, děd Jan Šemík
matka Anna, kmotra Majdalena Bártová
Všimněme si svědkyně, která se podepisuje třemi křížky a byla tedy negramotná. O pět let později se narodí Anně syn Josef, u jehož jména se objevuje slovo Posthumus. To znamená, že se narodil "s křížkem po funuse". Byl to pohrobek po Josefovi Šemíkovi, který musel zemřít nedlouho před jeho narozením.
Josef se narodil 26.10.1855 v obci Kámen č. 3
Matka Anna, kmotr Josef Bárta
Po smrti Josefa se asi vrátila Anna ze Smrdova do Kamena na rodný statek. Nevím, co znamená, že děda právě narozeného Josefa je psán jako Josef (měl by to být Jan). Doufám, že to je jen chyba zápisu. Kaplan, který asi zapisoval do matriky, si nejspíš neověřil správnost údajů.

Konec působení Šemíkova rodu v č. 16 je nejasný a k osvětlení bude potřeba blíže prozkoumat matriky zemřelých ve smrdovské a haberské (tam spadal Kámen) farnosti. A také matriku svateb, neboť Anna rozená Bártová se asi vdala za Josefa Šemíka v Kámeni č. 3 na statku Václava Bárty. Nevím, co si mám myslet o tom, že u obou (1850 a 1855) výše uvedených křtin je uvedena stejná matka, ale dědové z otcovi strany se liší. Jméno negramotné svědkyně u 1. narození (1850) je stejné jako babička z otcovi strany v případě 2. narození (1855).

Neví někdo, co by mohlo znamenat datum 12.3.1874 u jména dítěte? Mohl by to být den svatby nebo pohřbu. Na gruntu č. 16 ve Smrdově Josefem Šemíkem seniorem přestal hospodařit rod Šemíků. Jako svědek u narození Josefa juniora je Kateřina Vidunová, manželka smrdovského chalupníka právě z č. 16. 

Žádné komentáře:

Okomentovat