Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 22. října 2012

Smrdov č. 17

Nedávno jsem psal o chalupě "Vrbický" čp. 16, kde někdy kolem roku 1855 končí spojení se jménem Šemík. O zhruba deset let později se naopak, sice jen na jednu generaci, ale spojí jméno Šemík s vedlejším gruntem "U Adamů" čp. 17. V roce 1861 tam ještě žila rodina Fialova (to se narodil Václav Fiala). A když zde v roce 1878 zemřel asi 75letý František Fiala, hospodařil zde již několik roků Josef Šemík (*1846). Josef se zkraje roku 1868 oženil s Marií Koubskou a koupil hospodářství č. 17 od Františka Fialy, který tam pravděpodobně dožil na "vejminku". V roce 1873 se Šemíkovým jedné srpnové neděle narodila dcera Anna.
3. srpna 1873 se narodila Anna Šemíková
matka Marie roz. Koubská ze Zdeslavic, svědek Jan Šemík z č. 12
Josefův bratr, který byl sedlákem na č. 12, svědčil u křtu. Manželé Šemíkovi měli tři dcery. Dvě se vyvdaly. Jedna z nich, Marie (*1870), do Kutné Hory, kde i v roce 1952 zemřela. O druhé zatím nic nevíme a třetí dcera - Anna - dostala po rodičích statek. Za manžela si kolem roku 1893 vzala Josefa Zadinu (*1867), který pocházel z hospody č. 46.
Někdy v roce 1883 farář Eduard Dobruský zapsal do farní kroniky (dnes je uložena v Habrech) seznam místních žen, které darovaly po 1 zlatém (florin) nebo 50 krejcarech na "kostelní prapor modobílý". Za č. 17 vidíme Marii Šemíkovou, manželku rolníka a na č. 16 Barboru Jelínkovou.
Půjdeme-li dále do minulosti, zjistíme, že v první polovině 19. století (1838) na č. 17 hospodařil Matěj Viduna. Také na robotních seznamech z roku 1777 je uvedeno jméno Viduna - křestní jméno Jan.


Žádné komentáře:

Okomentovat