Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 3. března 2013

Příjmení a genetika

Pátrát po našich kořenech nemusíme jen v archivech a na internetu. Jde to i jinak. Vezměme jako možného společného předka v 1. generaci (G1) Adama, který se narodil kolem roku 1630. My dnes žijeme přibližně v 10. až 12. generaci.
Ukázka pro rod Vašutů
Z ukázky je vidět, že u žijících nositelů jednoho příjmení, které není běžné a obvyklé, podotýkám, lze z DNA testu usoudit na společné kořeny (různé odstíny zelené). V ukázce je také vidět (červeně), že v případě, kdy syn dostane jméno po matce, v DNA se to projeví.

V následujících týdnech možná obdržíte dopis, ve kterém bude následující text.

Vážený pane Šemíku,

   obracíme se na Vás touto cestou s nabídkou účasti v unikátním vědeckém projektu „Genetika a příjmení“, jehož cílem je pomocí molekulárně genetické analýzy zjistit, do jaké míry jsou v České republice nositelé stejných (či velmi podobných) příjmení příbuzní také svojí DNA. Obdobné vědecké studie už proběhly i v jiných zemích, například ve Velké Británii, a přinesly pozoruhodné výsledky, díky nimž je dnes možné sestavovat rozsáhlé rodokmeny rodin, pátrat po svých biologických předcích hluboko do minulosti, zjišťovat, odkud kdysi přišli naši předkové atd.
   Projekt „Genetika a příjmení“ započal již v roce 2007 a účastní se ho čeští muži s početně méně zastoupenými příjmeními; v prvé fázi bylo více než 300 mužům různých příjmení provedeno jednoduché genetické testování a byl stanoven jejich tzv. haplotyp Y-chromozómu – jakýsi jedinečný vzor, který je po tisíciletí předáván v našich buňkách z generace na generaci, z otců na syny. Tento haplotyp lze použít pouze ke zjišťování vzájemné příbuznosti osob, nelze z něj vyčíst žádné informace o zdraví či nemocech nositele, o jeho fyzické podobě ani o ničem jiném.
Rozšíření skupiny R1a v populaci
   Nyní – ve druhé fázi projektu – hledáme ke každému účastníkovi, který už má analýzu provedenu, dalšího dobrovolného účastníka, který má stejné příjmení, avšak není s prvním účastníkem nijak vědomě příbuzný. Garantem Vašeho příjmení je pan Roman Šemík z Prahy, který již do projektu vstoupil, má stanovený svůj haplotyp Y-chromozómu a má vypracovaný svůj rodokmen, zahrnující jak všechny jemu známé příbuzné stejného příjmení, tak nositele stejného příjmení, jejich příbuzenství nemá matričně (genealogicky) prokázáno.
   Jakým způsobem se nyní můžete do projektu zapojit Vy? Pokud se Vám tento projekt bude líbit a rozhodnete se ho zúčastnit, stačí se zaregistrovat a zaslat nám vyplněný přiložený dotazník. Poté Vám bude zaslána souprava k odběru biologického materiálu. Vlastní odběr je jednoduchý a zcela nebolestivý - malou vatovou štětičkou si otřete sliznici v ústech (vnitřní stranu tváře). Po zaslání materiálu zpět bude stanoven Váš haplotyp Y-chromozómu. V případě zájmu Vám jej pro Vaše soukromé účely poskytneme. Na rozdíl od komerčně dostupného testování Vašeho genetického původu, nabízeného různými českými i zahraničními firmami, v tomto projektu za analýzu nic neplatíte – vše je hrazeno z grantových prostředků na výzkumnou činnost.

V případě pozitivního zájmu postačí, když se projektu zúčastní pouze 1 člen přímé otcovské linie (tj. děda, otec, syn, vnuk, bratranec v otcovské lini). Pokud se projektu zúčastnit nechcete, budu velmi rád, budete-li o něm informovat své příbuzné či známé, kteří by o něj zájem mít mohli.

Žádné komentáře:

Okomentovat