Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

neděle 3. února 2019

Zmýlená v Žebrákově a Dlužinách

Nedávno jsem psal o Pavlovi Šemíkovi. Jeho bratr Václav na přelomu 17. a 18. století hospodařil na statku, který zdědil po otci Adamovi. Na sklonku jeho života (nevíme, kdy zemřel) převzal (nejspíš v roce 1712) selskou štafetu jeho syn Jiří. Zápis o narození Václava je k nalezení v prvni světelské matrice. Tento záznam je nejstarším matričním zápisem se jménem Šemík, který se dochoval. Starší záznamy jsou už jen v soupisech poddaných a majetkových knihách.
14.1.1670, Svoboda (Šemík?) Václav
index O, sign. 2583, fol. 43
Dobrým vodítkem, kde hledat v nejstarších matrikách ve farnosti Světlá nad Sázavou a blízkém okolí, jsou indexy. Světelské indexy byly psány dodatečně. Pravděpodobně někdy koncem 19. století. Index je vlastně abecedně řazený seznam s odkazem, kde hledat originální záznam.
Před několika lety jsem objevil, že 14. ledna 1670 byl oddán Václav Šemík s Marií Těšitelovou. K události, ke které došlo v Žebrákově nedaleko Světlé, je však v indexu oprava. Vygumované příjmení bylo přepsáno jiným. Po pravdě, Václav ze Žebrákova nezapadal do našeho rodokmenu. Tak tedy ne Šemík, ale Svoboda. Příjmí Svoboda bylo již tehdy běžné, a tak bude zajímavé zjistit, který to Svoboda tehdy v Žebrákově měl svatbu. Po šesti letech se narodila Salomena.
6.3.1676, Salomena v indexu N, sign. 2582, fol. 157
V indexu narozených na listu 157 je napsáno příjmí Šemík. Zde tedy k opravě na Svoboda nedošlo. Indexy jsou jako dodatky k matrikám užitečné, ale občas se chybička vloudí, a tak doporučuji na ně nespoléhat slepě. V roce 1729 se v Dolních Dlužinách narodila v rodině havíře Matouše Šucha dívka Eva.
*20.8.1729, Eva Šuchová
Pisatel si nebyl jistý a napsal příjmí ve dvou variantách (Šuch v Šich). Dva roky na to se narodila Evina sestra.
*10.1.1731, Anna Šemíková Šuchová
V indexu sice můžeme číst Šemík, v matrice však najdeme jména Matěj Šuch / Anna Šuchová.
matrika NOZ, sign. 2553, 1694-1742, fol. 244
V Dolních Dlužinách sice Šemík žil, ale až později. Dnes jsme nedoplnili žádnou novou informaci do rozrodu Adama Šemíka. Objevili jsme ale jednu rodinu Svobodovu v Žebrákově a rodinu Šuchovu v Dlužinách. Matěj Šuch byl havířem. To nebylo v tomto kraji na začátku 18. století zrovna typické povolání. Někdy příště si řekneme o objevu Šemíka hodináře a Šemíka granátníka.

Zdroje:
sign. 2582, index N (245 MB), 1659-1826, 215 fol., čeština
sign. 2583, index O (90 MB), 1659-1836, 57 fol., čeština
územní rozsah: farnost Světlá nad Sázavou + filiální obvod Lipnice nad Sázavou (do 1693) + lokality z okolí (do 1693)

2 komentáře:

 1. Prolistoval jsem dvě nejstarší dochované matriky pro Světlou (2552 a 2553) a našel jsem následující. Otazník znamená, že jsem svatbu Václava s Markétou nenašel.
  Kromě linie v Žebrákově tu je i linie Kunemilská. Václav (1672?) není Václavem (1700). Příseka/Kunomil/Druhanov - to se nejspíš Václav z druhé linie stěhoval. Jeho otec Jindřich byl mlynářem na mlýně Těšitelově (Kunemile, viz Soupis poddaných).
  Václav z první linie zemřel 31.12.1719 v Žebrákově.

  (1672?) Václav, syn Jana (*1648 +1719) & Markéta
  1673 12.4. Majdalena (Žebrákov, str. 35) matrika sign. 2552 (1659-1693)
  1677 6.2. Markéta (Žebrákov, str. 107)
  1679 4.6. Kateřina (Žebrákov, str. 127)
  1682 12.4. Alžběta (Žebrákov, str 199)
  1684 1.6. Jan (Žebrákov, str. 248)
  1686 16.3. Marie (Žebrákov, str. 282)
  1690 5.9. Václav (Žebrákov, str. 365)
  1694 7.4. Ludmila (Žebrákov, str. 3) matrika sign. 2553 (1694-1742)

  (24.4. 1701) Václav, syn Jindřicha & Kateřina (str. 18)
  1701 29.5. Anna (Příseka, str. 66)
  1703 9.4. Jiří (Kunomil, str. 79)
  1706 16.11. Tomáš (Kunomil, str. 105)
  1709 12.5. Marie (Druhanov, str. 117)
  1711 2.10. Kateřina (Druhanov, str. 127)

  1730 1.9. Václav (vdovec) & Alžběta Svobodová (Druhanov, str. 71)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ono to není jasné. Předchozí komentář se vztahuje k rodu Těšitelů.

   Vymazat