Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

středa 3. dubna 2019

Hřbitov v Sázavce

Necelých dvě stě let se pohřbívá ve farnosti na místě posledního odpočinku, které leží na výjezdu z obce směrem na Štěpánov a Leštinu. Posledních pětapadesát roků Sázavka, předtím celá staletí Smrdov.
Generace Šemíků zde měly svoje hroby. Leží tu předci ze Smrdova, Bačkova a zejména z Ovesné Lhoty. Hvězdička na leteckém snímku hřbitova se nachází v místě, kde byl pohřben poslední Šemík v linii, která ve Smrdově žila již od dob Adama Šemíka. Začátkem května 1929 byl Jan Šemík pohřben do hrobu, kde už na něj "čekaly" jeho první dvě manželky, Anna a Marie. Pravděpodobně byla na stejném místě pochována také dcerka Anastasie.
Selský rod ze statku č. 12 má následovníky, včetně mé maličkosti, ale již ne zde v Sázavce. Jediný syn Jana se přiženil do Rozsochatce, a tak po zemřelém převzal hospodářství jeho pastorek Jaroslav Malina. Do hrobu nebyl již nikdo další pohřben. Ani Anička Malinová, která tragicky zahynula v dubnu 1945.
hrob Jana Šemíka po roce 1970
V poválečném období to zprvu vypadalo, že pracovití sedláci budou mít možnost obdělávat půdu ku prospěchu jejich rodin i celé společnosti. Jenže přišla kolektivizace s více, ale později i méně dobrovolným zakládáním jednotných zemědělských družstev (obecně známá zkratka JZD). Jaroslav Malina byl po roce 1950 v rámci akce Kulak odsouzen ke dvěma rokům vězení. Rodina Malinova musela statek č. 12 opustit a odstěhovat se ke svým příbuzným.
pohled od hrobu Šemíkových z Ovesné Lhoty
náhrobek u hrobu Jana Šemíka chybí (2013)
Hospodářství zabrali družstevníci z nově vzniklého JZD. Syn Jana Šemíka již nežije. Je pochován na čachotínském hřbitově. Vnuk (můj děda) hospodaří v Rozsochatci. Na černobílé fotografii je vidět stav hrobu v Sázavce někdy v průběhu normalizace 70. let.

Na začátku roku 2012 jsem komunikoval s paní Pejcharovou, která mě odkázala na paní Jelínkovou z č. 14. Paní Jelínková mi ukázala opuštěný hrob na hřbitově v Sázavce, kde měl být pohřben můj prapraděd Jan Šemík.
Po několikaměsíční rozvaze jsem začal uvažovat, že si pronajmu místo, kde byl zmiňovaný Jan Šemík pravděpodobně uložen. Později jsem oslovil s dotazem tajemníka Cechu hrobnického Jaroslava Šejvla.

Dobrý den,
můj prapraděda má hrob, o který se několik desítek let nikdo nestará. Zemřel v roce 1929 a někdy v 70. letech došlo k údajnému zřícení a propadu kamenného pomníku do hrobky. Následovalo provizorní "zasypání" (nevím přesně, co se tehdy dělo) a v současné době dochází k postupnému "propadání" zeminy.
vlevo hrob Zadinových a Troubových, vpravo zatravněné místo
Chci se zeptat, co musím učinit, abych se nějakým způsobem postaral o toto místo. Předpokládám, že první věcí je požádat o nájem místa hrobu. Následují podle mě dvě možnosti. Obnova hrobu nebo jeho "zatravnění".
A nyní můj netypický dotaz. Přihlásil jsem se do projektu "Příjmení a genetika" a chtěl bych při exhumaci zkusit odebrat z kostí DNA vzorek. Podle informací od pamětníků by v hrobě měly být pozůstatky tří žen a jednoho muže. Chci se ujistit, že vzhledem ke stáří ostatků nemusím oslovit krajskou hygienickou stanici. Čtu zákon správně? Koho bych měl tedy požádat o spolupráci? Předpokládám kvalifikovaného hrobníka a specialistu pro odebrání DNA vzorků. Je to tak? Nemáte podobnou zkušenost s takovýmto "bláznivým" nápadem?

A zde je odpověď.
...
Vezmu to postupně:
pohled od hrobu Šemíkových (horních) z Ovesné Lhoty
1) Musíte se stát nájemce hrobového místa, jinak nemáte žádné právo ze zákona s hrobovým místem jakkoli nakládat.
2) Dojděte na obec, která má hřbitov ve správě a musíte si zjistit, jestli zde není jiný nájemce.
3) Pokud je, musíte se dohodnout s tímto nájemcem.
4) Pokud není, může být smlouva uzavřena s Vámi.
5) Při úpravě hrobu můžete postupovat nejjednodušeji tak (až budete nájemcem), že dosypete zeminu a zatravníte.

Co se týká exhumace. Tu může provést pouze osoba, která je uvedena v řádu pohřebiště a má smlouvu či jiný právní vztah s obcí (zpravidla hrobník nebo nějaká pohřební služba – buď zaměstnanec nebo smlouva DPP, či OSVČ).
Exhumaci nemůžete provádět Vy sám, neboť byste se dopustil trestného činu.
Exhumace může být bez problémů provedena, pokud uběhla tlecí doba (ze zákona min. 10 let, ale některé hřbitovy ji mohou mít i delší).

Kdo by odebíral DNA nevím, patrně si musíte najmout Vy sám genetika / biologa.
...

Vedle místa hrobu Šemíkových ze Smrdova č. 12 je starý náhrobek, na kterém můžeme číst.

Zde odpočívají v Pánu zesnulí

manželé Jan Zadina († 1889) a Kateřina († 1882). Dále tu je uložen jejich zeť Josef Trouba († 1884), rolník ze Zboží, s manželkou Barborou († 1874).


Tímto příspěvkem jsem oživil jedno přání a budu zvědavý, co se z toho vyvine. Plánuji na květen nebo červen setkání rodáků a přátel Smrdova v Sázavce. Kdo by se chtěl zúčastnit, pište sem do komentářů nebo emailem na kontaktní adresu.„Pro mě je nesmrtelnost duše památka, kterou zanecháváme v paměti lidí.“ - Napoleon Bonaparte

Žádné komentáře:

Okomentovat