Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

sobota 13. dubna 2019

Dva zápisy o jednom gruntu

V gruntovní knize Vrbického statku z let 1628 - 1747, která je uložena v archivu Zámrsk, můžeme při listování narazit na dvě změny u jednoho gruntu na Horách Vrbických.
Ještě před tím si však povězme o situaci v této bývalé hornické osadě po roce 1650, tedy po skončení třicetileté války. Kromě Soupisu poddaných (1651), Berní ruly (1654) a Revizitace berní ruly (1673) máme k dispozici sirotčí seznamy (1680). Ze čtyř soupisů pro Hory se můžeme pokusit setřídit rodiny podle toho, jak se mohla příjmení proměňovat. Ona to tehdy byla vlastně příjmí, jakési přezdívky, které často souvisely s povoláním dané osoby.
1651 - Soupis poddaných 1654 - Berní rula 1673 - Revizitace 1680 - Sirotčí seznam
Martin Krs Václav Hruška
Jiřík Záděra (tkadlec) Pavel Jirkův
Matouš Veřejka Matouš Veřejka Jan Šindelář Jan Schindlmacher

Jan Krejčů (tkadlec) Jan Krejčů (syn) Jan Leinveber
Václav Krejčí (otec) Václav Krejčí Václav Lesák?  Václav Lesák
Jan Pospíšil Jan Pospíšil (krejčí) Jan Drahovzal  Jan Drahovzal
Jan Šemík (myslivec) Pavel Chalupník Pavel Chalupník Jan Křivda
Šimek Václav Burýšek? Václav Rohaut
Jan (S)křivan (tesař) Matouš Vondráček Jan Pospíšil (ponocný)

Pavel Šemík

Matouš Vařejka
Václav Dlouhý (šenkýř)

Na rozdíl od Smrdova, kde se usadil Adam Šemík, je situace na Horách Vrbických méně přehledná. Adama můžeme sledovat v rozpětí let 1651 až 1680. V průběhu sedmdesátých let je několikrát uváděn s příjmím Myslivec. Syn Pavel s rodinou byl 5. ledna léta páně 1680 zapsán s manželkou a několikaměsíčním synem v domě ponocného Jana Pospíšila na Horách. Na Horách, kde po roce 1650 žil pravděpodobný otec Adama. Jmenoval se Jan Šemík (myslivec). V roce 1653 prodal chalupu. Pojďme se podívat na zápisy v gruntovní knize. 16. října 1667 Jan Svoboda zakupuje od Šimona Křivdy dům s polnostmi. 
197.
Ssÿmon Kržiwda
a giž Jan Swoboda
Leta Panie 1667 prossaczowana chalupa
Matiegem Prasskem rychtaržem wrbitzkým
a Matiegem Jirakem konsselem wrbiczkým
tiez Janem Krziwdau konsselem horskÿm
Swobodowi za summu                        26 zl.
z toho sobie porazi po Dorotie manzielcze
sweÿ                                                      5 zl.
Ostatni summu ma na leta
doplaczeti
Dorotie dczerži nb. Ssymka a giž man-
zielcze Jana m(l)adssiho Albrechta       5 zl.
a Jakubowi Machkowi a Dorotie sestrže geho
rowným dilem                                       16 zl.
Stalo se na Cancelarži wrbiczke
dne 16. 8bris Anno 1667
Anno 1668 8. febr pro nemoznost neslozil – 0
Anno 1669 dne 20. Marti Jan Swoboda slozil
Dorotie sestrže Machkowi totiž                                                                           1 zl. 10 krejcarů

Píše se zde o Matěji Práškovi (rychtář Vrbic), Matěji Jirákovi z Vrbice, Janu Křivdovi z Hor. Všichni tři chalupu "prošacovali" (ohodnotili). Jan Svoboda měl vyplatit 5 zl. Dorotě, dceři nebožtíka Šimka a manželce Jana Albrechta. Vyplaceni měli být i sourozenci Machkovy.
O necelých pět let později je převáděna chalupa Jana Svobody na Václava Tkadlce.

Jan Svoboda
a již Waclaw Tkalczu
Letha Panie 1672 dne 31. Martii
ugal tiž grunth od Jana Svobody ze wβim
k tomu pržislussenstwim tak jak geÿ prže-
desslÿ hospodaržowe od starodawna uziwali
podly pržedessleho ssaczunku za summu   26 zl.
Takowa summa nalezi tiemto
Janowi Svobodowi, czoz gest Dorotie ssestrze
Machkowi wiplatil, totiž              1 zl. 10 krejcarů
Dorotie manzielcze nb. Ssemika a niný
manzielce Jana Swobody                             5 zl.
a Dorotie dczerzi nb. Ssemika a giž man-
zielcze Jana mladssiho Albrechta                5 zl.
Ostatek Jakubowi Machkowi a Dorotie
sestrze geho rownim dilem       14 zl. 50 krejcarů


Manželkou Jana Svobody byla Dorota, vdova po Šemíkovi. Druhá Dorota byla dcerou nebožtíka Šemíka. Že by byl Šimek ve skutečnosti Šemíkem? Je to možné. Tím nebožtíkem mohl být Jan Šemík. V Soupisu poddaných je ovšem zapsaná jeho manželka Rozina (40) a děti Alžběta (17), Tobiáš (12) a Jan (5). V závorce je věk jmenovaných v roce 1651. Janovi tehdy bylo 55 let. Dorota tak mohla být Janovou druhou manželkou.

Žádné komentáře:

Okomentovat