Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

pondělí 6. května 2019

Hledá se babička Šemíková

Hned na počátku našeho bádání jsme narazili na linii Šemíků, která se z Vysočiny rozeběhla za hranice kraje. Začalo to v Ovesné Lhotě, kde žil na čp. 43 Josef Šemík. Jeho syn František se po vyučení vydal v roce 1910 do Prysku. Tam byla sklárna, kde pracoval. V Horním Prysku si namluvil budoucí manželku Marii. Usadili se společně v dolní části Prysku zvané Vesnička. Tady, v místě mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem, žijí Šemíkovi dodnes. Nedávno jsme se zde o jejich předcích zmiňovali.
František měl dvě sestry. O Anežce jsme si již před delším časem ověřili, že se vdala na Horní Paseky. Osud Anežky poznamenalo brzké úmrtí manžela Josefa Vápeníka (nevíme kdy a kde) a začátek I. světové války. Potomci Anežky žijí. Můžeme napsat, že jsou Šemíky po přeslici. A někteří z nich skutečně mají i příjmení Šemík.
Oddací matrika pro Ovesnou Lhotu
farnost Smrdovská
Druhá Františkova sestra se jmenovala Marie. Narodila se v roce 1883. To byla dlouhou dobu jediná informace, která se vztahovala k prvorozenému dítěti Marie (rodem Zvoníkové) a Josefa Šemíkových. Před několika málo týdny se mi ozval pan Janovský, že se chce dovědět více o své babičce Marii Šemíkové, narozené v Ovesné Lhotě č. 15. Z pozůstalosti otce pana Janovského se dochovala poměrně bohatá korespondence babičky Marie s dědou Františkem, který se v době první světové války stal v Rusku legionářem. To ale předbíháme. František Janovský byl o dva roky starší než Marie. Kdy a kde se budoucí pár sešel? Syn domkáře a dcera koláře. V roce 1901 byla v Trhové Kamenici zřízena sklárna a brusírna skla. Nedaleko od Ovesné Lhoty byla také sklárna. V Josefodole byla založena už v roce 1861. František Šemík, mladší bratr Marie, se sklářem vyučit v Josefodole nebo - v Trhové Kamenici. Tam by pak jistě potkal Františka Janovského. I takto zprostředkovaně se mohl budoucí manželský pár seznámit.
18.9.1909, svatba Marie Šemíková & František Janovský
Díky vstřícnosti paní matrikářky ze Světlé nad Sázavou jsme dohledali zápis svatby Marie Šemíkové s Františkem Janovským. Obřad se konal 18. září 1909 ve smrdovském kostele a hostina následovala v Ovesné Lhotě č. 43. V domě, kde se narodila nevěsta. Zajímavostí zápisu je přeškrtnuté číslo domu u jména otce nevěsty. Z čísla 15 byl i jeden ze svědků Jan Doležal. Druhý svědek Josef Sochůrek byl také ze Lhoty (čp. 11).
18.9.1909, svatba Marie Šemíková & František Janovský
Ženich František Janovský je zapsán jako sklář v Trhové Kamenici čís. 9; v Travném čís. 22 nar.; hejtm. Chrudim. Jeho otec Vincenc v době svatby již nežil. Dům čp. 9 stojí na náměstí a v jednom z bytů tedy žil mladý sklář. Na konci roku 1910 žije rodina Janovských v domě Josefa Šotoly. V tomto domě (čp. 61) se narodil v srpnu téhož roku František Janovský mladší.
V roce 1907 byla v Dolním Prysku založena sklářská huť, po jejímž otevření tam přišla řada českých dělníků. Mezi jinými sem také přišel v roce 1910 František Šemík. Sklárna, nazvaná později Karlova huť, vyráběla sklo pro místní zušlechťovatele a ve 20. letech ji převzala jablonecká firma, která tu začala vyrábět také náramky k exportu do Indie a skleněné tyče pro výrobu bižuterie. František Šemík se oženil v roce 1913. Ze tří sourozenců Šemíkových (Anežka, Marie a František) byli určitě v kontaktu rodiny Marie a Františka.
Lístek z prosince 1916, který František Janovský poslal
z Chovrina u Moskvy (zmiňuje v něm švag. Šemíka)
Nevíme přesně kdy, ale nejspíš ještě před začátkem války se rodina Janovských přestěhovala z Trhové Kamenice do Libochovic. Tam v roce 1912 otevřeli sklárnu. První světová válka v létě 1914 změnila osud mnoha rodinám. Jak František Janovský, tak František Šemík nastupují k 21. pěšímu pluku. Oba válečné události zanesly na jiná místa. František Šemík se vrátil na konci války v rakouské uniformě. František Janovský byl již v září 1914 zajat na ruské frontě a po peripetiích, které lze ve zlomcích vyčíst ze zachovalé korespondence, vstupuje roku 1917 do legií.
Marie Janovská se synem Františkem žijí v Libochovicích. Na jednom z korespondenčních lístků z dubna 1916 píše manželovi, že chodí do práce a synek Fanouš jde do školky a že na podzim již půjde do školy. V roce 1920 se František Janovský po legionářské anabázi vrací do Československa. Na jednom z posledních lístků, které dostal poštou, má vzkaz, že rodina je u Šemíků v Prysku. V roce 1921 se na sčítání obyvatel objevuje František Janovský mladší u příbuzných v Hluboké blízko Trhové Kamenice. Je zapsán v domácnosti ovdovělé tety Kateřiny Žemličkové společně s babičkou Antonií Janovskou a s bratranci i sestřenicemi Žemličkovými. Otec František Janovský starší i matka Marie, rodem Šemíková, tu nejsou. Bývalý legionář se v nově vzniklé republice stal příslušníkem finanční stráže (tzv. respicientem). Víme, že se v následujících letech podruhé oženil a působil do konce 30. let na Slovensku. Rodačka z Ovesné Lhoty Marie Janovská pravděpodobně koncem války nebo v prvních letech po vzniku Československé republiky umírá. Nevíme kdy a kde. Pátrání pokračuje...

Žádné komentáře:

Okomentovat