Vybraný příspěvek

Drobný výklad pravidel

V průběhu uplynulých let krystalizovalo desatero klanu Šemíků, které bych rád okomentoval. Pravidla "od Adama" začala vznikat me...

úterý 28. března 2023

Bártovi, Jelínkovi, Zmrhalovi

Šemíkovi přišli do přízně s různými rody. V poslední době jsem se zabýval třemi takovými případy. Vždy mi byla podnětem nalezená shoda atDNA. Shodu jsem ovšem neměl já, ale pouze můj strýc, a tak počet generací za jmény je jeho generační vzdálenost ke společným předkům.

Bártovi - 4 generace

V případě Bártových z č. 32 jsem našel příbuzné 4. sestřenice. Přesto na MyHeritage, kde mám výsledky DNA testu, došlo ke shodě jen u mého strýce. Jeho příbuzenský vztah je 3C1R. Bohužel se mi nezdařilo přemluvit protistranu k exportu dat na GEDmatch.
►1,7% (118,1‎ cM); 4 sdílené segmenty; nejdelší segment 71,9‎ cM na 4. chromozomu◄

Výsek z vývodu Jelínkova rodu

Jelínkovi - 6 generací

Jelínkovi z Ovesné Lhoty jsou rodem, který zde žije po mnoho generací. Původně hospodařili na č. 4. Josef Jelínek byl koncem 18. století lhoteckým rychtářem. O pár generací později se Josef Jelínek přižení na č. 6 do rodiny "horních" Šemíků. Jelínkovi zde žijí dodnes. Kateřina Šemíková byla vnučkou Jakuba Šemíka, který přišel do Ovesné Lhoty ze Smrdova č. 12.
Shody Jiřího Šemíka s J (Jelínek) 
A (matka) a B (dcera) - viz Bártovi
Praděda Kateřiny byl Josef Šemík. Společně s Kateřinou Šancovou, druhou manželkou, byli rodiči Františka a Jakuba. 
Posloupnost od strýce ke společným předkům a zpět ke vzdálenému bratranci: Jiří Šemík - děda František Šemík - Alois Šemík - Jan Šemík - Josef Šemík - František Šemík - Josef Šemík a Kateřina rodem Šancová - Jakub Šemík - František Šemík - Kateřina Šemíková a Josef Jelínek - Jan Jelínek - Jaroslav Jelínek - Jaroslav Jelínek - Jiří Jelínek - J.
Strýcův vztah 5C2R ještě zachoval na 4. chromozomu společný segment. Já jako 6C1R shodu nemám.
►0,3% (18,1‎ cM); 1 sdílený segment; nejdelší segment 18,1‎ cM na 4. chromozomu◄
Shoda Jiřího Šemíka s J je podstatně menší než s A i B. Rozdíl dvou generací se projevil větší ztrátou počtu i délky společných segmentů. Já, o generaci mladší, jsem již bez shod. Pravděpodobně na této části 4. chromozomu převážili u mne segmenty z matčiny strany. Kdyby se potomci Jelínků a Bártů podívali v MyHeritage na shody DNA, našli by také společného předka ve Smrdově na č. 12.
GEDmatch - segment 17,5‎ cM na 4. chromozomu

Zmrhalovi - 5 generací

Tímto příjmením jsem se zabýval před rokem. Tehdy to nebylo spojeno s impulsem od shody DNA, ale kontaktem s rodopiscem, jehož oblast zájmu se kryje s mým. Našli jsme tehdy společné předky Jana Zmrhala a jeho ženu Dorotu ze Smrdova č. 8. Jednalo se o evangelický rod, a tak spíše než do matrik ve smrdovské farnosti budeme nahlížet do evangelických záznamů v Opatovicích u Zbýšova.
e-mail z MyHeritage
Koncem února mi přišel e-mailem upozornění na shodu Jiřího Šemíka. U nevelké shody mě při prohlídce zaujala příjmení Bárta a Zmrhal, která mám také ve svém vývodu. I lokality jako Vlkanov nebo Kynice napovídaly, že by se mohlo podařit nalézt společné předky.
Odpíchl jsem se od rodného listu Milady Antonie Bártové narozené 22.4.1919 v Kalabousku nedaleko Čáslavi. Přes její matku Antonii Annu Lebedovou se dostáváme k babičce Marii Zmrhalové z Lohova (dnes Hlohov u Číhoště). V roce 1834 se narodila Anna Zmrhalová ze Smrdova č.8. Tomáš Zmrhal (*1771)  je nejbližším společným předkem Josefa a Jiřího.
Jiří - Alois Šemík - Jan Šemík - Josef Šemík - František Šemík a Barbora Zmrhalová - Tomáš Zmrhal a Anna Aubrechtová - Jan Zmrhal - Anna Zmrhalová - Marie Zmrhalová - Antonie Anna Lebedová - Milada Antonie Bártová - Josef. Vztah mezi Jiřím a Josefem je 4C1R.
0,4% (29,5‎ cM); 2 sdílené segmenty; nejdelší segment 18‎ cM na 6. chromozomu
GEDmatch - shoda se nekryje se shodou na MyHeritage (7 cM na 9. chromozomu)

Žádné komentáře:

Okomentovat